Изотерм в социалните мрежи

Обект БМД

 
→ 

Фирма БМД гр. Пазарджик - производствени и административни помещения с обща площ 1800 кв.м.

В производствените помещения са положени панелни отоплителни тела на CARGOGRUP радиаторна арматура Tris2EMMETI Италия

Тръбна арматура PEX-AL.

Блок за автоматично управление на топлиният процес в производсвеното помещение.

В административният етаж са положени вентил конвектори на EMMETI Италия.

В изложбената зала са монтирани топловъздушни апарати на ERACON Италия 

За контролиране на топлиният процес в администрацията и изложбената зала са монтирани седмични програматори HONEYWELL Германия.

В производствените помещения са монтирани 2 климатични камери с мощност 40 и 120кв за производствени нужди и за климатизиране на помещението с подходящи параметри на въздуха в него на SABYANA Италия.