Изотерм в социалните мрежи

Обект Своге

Отоплителна инсталация

Фирма Истра ООД гр. Своге - производствени и админисративни помещения с обща площ 2200 кв.м.

В производствените помещения са положени панелни отоплителни тела на CARGOGRUP радиаторна арматура Tris2EMMETI Италия.

Тръбна арматура PEX-AL.

В административният етаж са положени алуминиеви отоплителни тела ELEGANS 500 Италия с радиаторна арматура - вентили с термо глави THERA- 5 на  HONEYWELL Германия  и секретни вентили Tris2EMMETI Италия.

Седмичен програматор на HONEYWELL Германия.

Към другите производствени помещения са монтирани топловъздушни апарати на EMMETI Италия и ел. задвижващи вентили на HONEYWELL Германия.

Котелното се сътои от водогреен котел 480КВ производство на ИЗОТЕРМ СТИЛ ЕООД България.

Разширителен съд на GITRAL Италия.