Изотерм в социалните мрежи

Обект с. Огняново

Отоплителна инсталация

Фирма МЕТМА ООД с. Огняново - производствени и админисративни помещения с обща площ 2800 кв.м.

В производствените помещения са положени панелни отоплителни тела на CARGOGRUP радиаторна арматура Tris2EMMETI Италия.

Тръбна арматура PEX-AL.

В административният етаж са положени алуминиеви отоплителни тела LEGO 500 Италия с радиаторна арматура - вентили с термо глави THERA- 5 на  HONEYWELL Германия  и секретни вентили Tris2EMMETI Италия.

Седмичен програматор по компенсасция пов външна температура HONEYWELL Германия.

Котелното се сътои от водогреен автоматизиран котел 100КВ на Биомаса (пелети)  производство на DCM Италия. Помпена и арматурна група на GRUNDFOS Германия с управление по затихване на температурата

Разширителен съд на GITRAL Италия.