Изотерм в социалните мрежи

Обект с. Стрелча

 
→ 

Отоплителна ,Клематична  и Соларна инсталация

Фирма ДИВИКА ООД с. Стрелча - производствени и админисративни помещения с обща площ 1800 кв.м.

В производствените помещения, санитарните и съблекалните  са положени алуминиеви отоплителни тела на SCOLA  радиаторна арматура HONEYWELL Германия.

Тръбна арматура PEX-AL.

В Жилищният  етаж на сградата са положени вентил котвектори на ERACON  Италия с автоматизация на уредите  - вентили   на  HONEYWELL Германия  и секретни вентили Tris2EMMETI Италия.

Седмичен програматор по компенсасция пов външна температура HONEYWELL Германия.

Отоплението и охлаждането  на сградата става посредством термопомпа въздух - вода  (чилър) на  фирма  EMMETI Италия. С допълнителен електрически блок за зимен режим по ON OFF режим.

Соларната система се състои от 2бр сл. колектора на WOLF Германия и съд за битова гореща вода 300литра на WOLF Германия. Автоматика SM2 модул за контрол на соларната система на WOLF Германия.