Изотерм в социалните мрежи

REECL

 
→ 
Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки-партьори на програмата Прокредит Банк, Райфайзен Банк
Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:
    * Енергоспестяващи прозорци
    * Газови котли
    * Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
    * Слънчеви колектори за топла вода
    * Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
    * Фотоволтаични системи
    * Aбoнатни станции и сградни инсталации
    * Газификационни системи
    * Рекуперативни вентилационни системи