Изотерм в социалните мрежи

Контакти

гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил

Магазин и резервни части

консултации и продажби
тел. 034441814, 0899 951218

Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел.  0899951218


Търговски отдел и ключови клиенти

Десислава Димчева Кацарска
търговски отдел и ключови клиенти
тел. 0884510021

Счетоводител:

Мими Ставрева
тел. 034455005
 

Електронна поща: izotermstil@abv.bg

http://www.izotermstil.com/