Изотерм в социалните мрежи

Новини

 
 
→ 
Защо комфортът ми в къщи задължително трябва да ми бъде скъп. Ето няколко показателя по които трябва да се водите преди да направите каквато и да е покупка. 1. Защо качеството и цената е на първо място. Да! Нашият продукт е качествен и на много добра цена, защото ние постигнахме внедряване на нова технология за изгаряне на биомаса и за следене...

 
→ 


 
→ 
Инфрачервеното излъчване или инфрачервената светлина е електромагнитно излъчване с дължина на вълната от 0,7 до 300 ?m, тоест от края на червената област на видимия спектър до микровълновото излъчване. Често инфрачервените лъчи носят наименованието топлинни лъчи, поради силно изразения топлинен ефект върху човешката кожа при доближаване до силно...

 
→ 
Отопление на дърва и въглища ще ни навлече солени глоби Още през тази година Европейската комисия може да наложи на България солидни глоби за замърсяване на въздуха. Битовото отопление с печки на дърва и въглища е основната причина за мръсния въздух, който дишаме. Неговият „принос“ е между 50% и 90% в различните населени места – това показват...

 
→ 
С кредит "Енергийна ефективност" Вие инвестирате в енергоспестяващи мерки, които значително ще намалят сметките Ви за електричество. Кредитът за подобряване на енергийната ефективност на дома ще Ви даде и възможност да получите безвъзмездна помощ в рамер до 20% за Вашите индивидуални и до 35% за групови проекти.

 
→ 
1. История на термопомпите Основата на принципа на термопомпата е поставена от френския учен Сади  Карно (1796-1832), който описва идеалния термодинамичен цикъл, получил по-късно неговото име. В съчинението си “Размишления за движещата сила на огъня” през 1824 г. той пише, че нищо не пречи да се получи пара от топлината едно тяло, която да се сгъсти така,...

 
→ 
Какво означава? Коефициентът Kv при даден вентил е константа, която по опростен начин показва капацитета на вентила.  Kv-коефициентът се определя от производителя на вентила по експериментален начин....

 
Газификатор
→ Газификатор
Особености на процеса, използвани съоръжения         Широко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с дървесината и дървесните стърготини, терминът биомаса обединява и отпадни продукти с растителен произход от селското...