Изотерм в социалните мрежи

Пелетното гориво

Пелетно гориво
→ Пелетно гориво

Дървесните пелети представляват твърдо гориво, което се получава след пресоване на дървесни и отпадъци.

Предлагат се във формата на малки цилиндрични гранули. При производството на пелети не се използват допълнително химически слепващи вещества.

Има няколко международни стандарта за съдържанието, влажността и размерите на пелетите.

Пелети – какви са предимствата на този тип гориво за водогрейни котли.

В последните години особено често се говори за пелетни котли като един вариант за отоплителни системи, които да дават комфорт в промишлени и битови помещения.

Два са основните вида гориво от биомаса: пелети единствено и само от иглолистна дървесина и смесено – едновременно от иглолистна и широколистна в различно съотношение. Размерите варират, като във всеки случай за различните пелетни котли се указва какъв да бъде максимално. Пелетите обикновено се доставят в торбите, като обемът се договаря от производителя с клиента.

Какви са предимствата на пелетите от дървесина?

Те представляват чисто и удобно гориво, което е неутрално по отношение на въглеродния двуокис. Произвеждат се от различни видове дървесни отпадъци, които се пресоват под високо налягане. Не се използват лепила или други добавки.

При използване на котли на пелетно гориво, пестите и от разходи за транспорт, поради намаленият обем (от компресията) на дървесните отпадъци, без значение дали става въпрос за къщи или са сриозно по обем енергийни съоръжения.

От гледна точка на икономиката: пелети са важен ресурс, който дава възможност за нарастване на използването и оползотворяване на биомаса в развитите страни и тези, които непосредствено ги следват.  Освен това, те дават възможност за оптимизирано използване на местните ресурси.

Ползата от екологична гледна точка и овладяване на климатичните промени е друг аспект.

Така можете да сте съвсем сигурни, че ако използвате пелетен котел вие едновременно съхранявате природата и спестявате разходи.