Изотерм в социалните мрежи

Каталог  → Котли  → Котли на твърдо гориво

Котли на твърдо гориво

ИЗОТЕРМ СТИЛ разработи техника за най-добро изгаряне на дървесината в  производство на  котли на твърдо гориво  от моделите  ИЗОТЕРМ ,  ИЗОТЕРМ+ .
Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата.

Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жилищни и промишлени помещения. Имат бърз и безпроблемен монтаж към повечето отоплителни инсталаций. Работят подходящо при отворени или затворени разширителни съдове. В зависимост от работното налягане на системите котлите от тази серия могад да бъдат различни по тип и конструкция. 
ИЗОТЕРМ+   ИЗОТЕРМ+ Поискай цена ИЗОТЕРМ+ от 75 до 5000КВ.Време за изработка 35 дни. Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата. Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жил
LINYITOMAT AUTO   LINYITOMAT AUTO Поискай цена Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, с автоматично подаване на горивото. Предназначен за изгаряне на твърди въглища с диаметър 10-18 mm или смес най-много 1/3 въглища със същия диаметър и отпадъци (отпадъчен продукт п
VIADRUS U 22 D   VIADRUS U 22 D Поискай цена VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналяга
ATMOS DC   ATMOS DC Поискай цена Котлите от серията ATMOS са предназначени за централно отопление на малкиисредни обекти от битовата и производствена сфера. Конструирани са за пиролизноизгаряне на дърва и дървесни отпадъци. Предписано гориво: сухи дър
ATMOS Kombi   ATMOS Kombi Поискай цена Котлите са конструирани за изгаряне на кафяви въглища и дърва. Горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивна камера. Пред
ATMOS SP   ATMOS SP Поискай цена Конструиран е за изгаряне на дърва, пелети, нафта и природен газ. Горенето на дърва е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивнакам
CARBOROBOT възможност и за пелети   CARBOROBOT възможност и за пелети Поискай цена CARBOROBOT осигурява автоматично, непрекъснато и регулирано отопление на жилища, училища, болници, предприятия и парници. Големият по обем бункер за въглища дава възможност, да се зареди гориво за няколко дни в зависимост о
LINYITOMAT   LINYITOMAT Поискай цена Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, предназначен заотопление на малки сгради и подготовка на битова топла вода скомбиниран бойлер. ПРЕДИМСТВА: - Лесна експлоатация и обслужване;
PYROTHERM   PYROTHERM Поискай цена Водогреен пиролизен котел за изгаряне на дърва с влажност до 20%.Предназначен за отопление на малки и средни обекти с температура наводата до 90°C и налягане 2 bar. Котелът ERATO PYROTHERM 30 е фабрично подготвен с врат
Промоция от 5 - 10% VIADRUS U 22 C   Промоция от 5 - 10% VIADRUS U 22 C Поискай цена VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при ма
 
Страници с артикули: 1 2