Изотерм в социалните мрежи

Каталог  → Климатизация

Климатизация

Дебит на въздуха от 4.000 m3/h до 25.000 m3/h.

Климатичните камери ETAMAX са модулна система, разделени на отделни секции с дебелина на стените 50mm, които се конфигурират според желанията на клиента.

Серията ETAMAX са специално конструирани за редуциране на експлоатационните разходи до минимум.
Двойната рекуператорна система в комбинация с адиабатното охлаждане и овлажняване на въздуха, водят до достигане на желаните му параметри при минимална енергиина консумация.
Наличието на бай-пасна клапа позволява реализацията на free-cooling от външния въздух при необходимост.

Климатичните камери FM отговарят на EN 1886 нормала за механична якост, загуби на въздух, топло и шумо изолация.

Климатичните камери ETAMAX   Климатичните камери ETAMAX Поискай цена Дебит на въздуха от 4.000 m3/h до 25.000 m3/h. Климатичните камери ETAMAX са модулна система, разделени на отделни секции с дебелина на стените 50mm, които се конфигурират според желанията на клиента. Серията ETAMAX са специално конструирани за редуциране на експлоатационните разходи до минимум. Двойната рекуператорна система в комбинация с адиабатното охлаждане и овлажняване на въздуха, водят до достигане на желаните му параметри при минимална енергиина консумация. Наличието на бай-пасна клапа позволява реализацията на free-cooling от външния въздух при необходимост. Климатичните камери FM отговарят на EN 1886 нормала за механична якост, загуби на въздух, топло и шумо изолация.
 
Страници с артикули: 1