Изотерм в социалните мрежи

Каталог  → Бойлери  → Термопомпи

Термопомпи

ERACON HP   ERACON HP Поискай цена Термопомпите ERACON HP служат за загряване на вода за битови нужди, а също така и за загряване на вода за басейни. Те представляват топлинна машина, която пренася нископотенциалната топлинна енергия от околния въздух, пови
STIEBEL ELTRON   STIEBEL ELTRON Поискай цена Термопомпата извлича топлинна енергия от заобикалящата среда и я отдава на отоплителната система. Охладеният, течен хладилен агент (R407C), който се дроселира в изпарителя посредством извлечената топлинна енергия от око
 
Страници с артикули: 1