Изотерм в социалните мрежи

ЕРАТО ELTHERM, M и MM

 

Проточните автоматични електрокотли ЕRАТО-ELTHERM, ЕRАТО-ELTHERM M и ЕRАТО-ELTHERM MM са модерни, екологичниизточници на топлина, предназначени за етажно и централноотопление на малки и средни жилищни и стопански сгради.

ПРЕДИМСТВА:

- Основните предимства на отоплението с електроенергия са най-вече:екологичност, висока ефективност и компактност;
- Котелът може да бъде използуван във всяка система нацентрално или етажно отопление; в директна, хибридна илиакумулираща система;
- Моделът ЕRАТО-ELTHERM е с релейно-контакторна схема науправление, което го прави безшумен при работа. ERATO-ELTHERM Mе с електронна схема на управление, което го прави безшумен приработа. ERATO-ELTHERM MM e със същите данни, но с вграденразширителен съд;
- Възможност за изработка на котли със следните мощности - 5kW,7kW, 7,5kW, 9kW от модел ERATO-ELTHERM MM .

Код
Тип
Ном
мощ
Раб.
ток
Захр.
напреж.
Раб
нал
Воден
обем
Макс.
темп. на
водата
Отопл.
площ
Маса
Дълж
Вис
Шир
 
 
[kW]
[A]
[V]
[MPa]
[l]
[°C]
[m2]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
00037
ERATO-ELTHERM
4
6.9
3 x 400 / 230V
50Hz
 
в отво-
рена
с-ма 0,2

в затво_
рена
с-ма 0,25 
9.5
в отво-
рена
с-ма 85°С

в затво-
рена
с-ма 95°С 
25-50
40
245
620
515
00038
ERATO-ELTHERM
6
9
9.5
40-80
40
245
620
515
00039
ERATO-ELTHERM
8
12
9.5
50-100
40
245
620
515
00041
ERATO-ELTHERM
10
15
9.5
60-130
40
245
620
515
00042
ERATO-ELTHERM
12
18
7,8/10,8
80-160
40
245
620
515
00044
ERATO-ELTHERM
14
21
7,8/10,8
90-180
40
245
620
515
00045
ERATO-ELTHERM
16
24
7,8/10,8
100-200
40
245
620
515
00050
ERATO-ELTHERM
18
27
7,8/10,8
120-240
40
245
620
515
00058
ERATO-ELTHERM
24 36  16,5  170-330  40  245  620  515
00059
ERATO-ELTHERM
30 46  16,5  200-360  40  245  620  515
00070
ERATO-ELTHERM M
6
9
9.5
40-80
40
245
620
515
00071
ERATO-ELTHERM M
8
12
9.5
50-100
40
245
620
515
00072
ERATO-ELTHERM M
10
15
9.5
60-130
40
245
620
515
00073
ERATO-ELTHERM M
12
18
7,8/10,8
80-160
40
245
620
515
00074
ERATO-ELTHERM M
14
21
7,8/10,8
90-180
40
245
620
515
00075
ERATO-ELTHERM M
16
24
7,8/10,8
100-280
40
245
620
515
00076
ERATO-ELTHERM M
18
27
7,8/10,8
120-290
40
245
620
515
00080
ERATO-ELTHERM MM
6
9
7,8/10,8
40-80
45
170
950
670
00081
ERATO-ELTHERM MM
8
12
7,8/10,8
50-100
45
170
950
670
00082
ERATO-ELTHERM MM
10
15
7,8/10,8
60-130
45
170
950
670
00083
ERATO-ELTHERM MM
12
18
7,8/10,8
80-160
45
170
950
670
00084
ERATO-ELTHERM MM
14
21
7,8/10,8
90-180
45
170
950
670
00085
ERATO-ELTHERM MM
16
24
7,8/10,8
100-200
45
170
950
670
00086
ERATO-ELTHERM MM
18
27
7,8/10,8
120-240
45
170
950
670
 
 
 
 
 
 
 


Форма за контакти

 
 

гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил

Десислава Димчева Кацарска 
ключови клиенти 
тел. 034441814, 0884510021

Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел.  0899951218

Общи условия

Промоция BISOLID SAVER   Промоция BISOLID SAVER Поискай цена Котли на биомаса BISOLID saver C. Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и о
ИЗОТЕРМ+   ИЗОТЕРМ+ Поискай цена ИЗОТЕРМ+ от 75 до 5000КВ.Време за изработка 35 дни. Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата. Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жил
VIADRUS G 300   VIADRUS G 300 Поискай цена VIADRUS G 300 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и го - леми обекти с температура на водата до 110°С, при максимално работно с
ЕРАТО ELTHERM, M и MM   ЕРАТО ELTHERM, M и MM Поискай цена Проточните автоматични електрокотли ЕRАТО-ELTHERM, ЕRАТО-ELTHERM M и ЕRАТО-ELTHERM MM са модерни, екологичниизточници на топлина, предназначени за етажно и централноотопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. ПРЕДИМСТВ
LINYITOMAT AUTO   LINYITOMAT AUTO Поискай цена Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, с автоматично подаване на горивото. Предназначен за изгаряне на твърди въглища с диаметър 10-18 mm или смес най-много 1/3 въглища със същия диаметър и отпадъци (отпадъчен продукт п
VIADRUS U 22 D   VIADRUS U 22 D Поискай цена VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналяга
ATMOS DC   ATMOS DC Поискай цена Котлите от серията ATMOS са предназначени за централно отопление на малкиисредни обекти от битовата и производствена сфера. Конструирани са за пиролизноизгаряне на дърва и дървесни отпадъци. Предписано гориво: сухи дър
ATMOS Kombi   ATMOS Kombi Поискай цена Котлите са конструирани за изгаряне на кафяви въглища и дърва. Горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивна камера. Пред
ATMOS SP   ATMOS SP Поискай цена Конструиран е за изгаряне на дърва, пелети, нафта и природен газ. Горенето на дърва е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивнакам
CARBOROBOT възможност и за пелети   CARBOROBOT възможност и за пелети Поискай цена CARBOROBOT осигурява автоматично, непрекъснато и регулирано отопление на жилища, училища, болници, предприятия и парници. Големият по обем бункер за въглища дава възможност, да се зареди гориво за няколко дни в зависимост о