Изотерм в социалните мрежи

ИЗОТЕРМ+

 
Поискай цена
Производител:    Izoterm +

ИЗОТЕРМ+ от 75 до 5000КВ.Време за изработка 35 дни.

Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата.

Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жилищни и промишлени помещения. Имат бърз и безпроблемен монтаж към повечето отоплителни инсталаций. Работят подходящо при отворени или затворени разширителни съдове. В зависимост от работното налягане на системите котлите от тази серия могад да бъдат различни по тип и конструкция. 
Котлите от серията ИЗОТЕРМ е стоманен водогренен котел на твърдо или био гориво. При което подаването на горивото при вариант твърдо гориво може да се изспълни по два варианта, ръчно с отложено горене и автоматично чрез шнеков механизъм и контрол на габарита на подаваното гориво (въглища) което при котел от серията ИЗОТЕРМ е с допуски 10 – 25мм. Като горивото може да бъде смес от въглища и отпадъци а именно, черупки от лешници, костилки от череши,кайсии,праскови,маслини и др. Котлите от серия ИЗОТЕРМ са лесни за обслужване и гъвкави към отоплителните инсталаций. До 45КВ няма основни изисквания от страна на димохода над тези киловати до 80КВ е необходимо да се преразгледа въпроса съссъстещвуващ комин и неговата тяга. При ръчното подаване на горивото температурният процис може да се следи по няколко начина и отсичането на горивният процес също а именно, чрез прекъсване на пресен въздух посредством клапа контролираща се от механичен термостат или дигитален и ел.задвижка на клапата за пресен въздух. Контролирано затваряне на димните газове до точка на затихване но не и напълно изгасване на горивният процес. Като допълнение котлите могат да се изработят с допълнително оборудване като циркулационна помпа предпазваща арматура и спирателна такава. Поради причината че фирама ИЗОТЕРМ СТИЛ ЕООД е производител на този тип котли ние можем да направим конструкцията такава каквато клиента има нужда дабъде. Разположение на димоход в определени допуски,разположение на вхос и изход та топлоносителя широчина,дължина,височина и др. Към котлите от серия ИЗОТЕРМ могад да се монтират пилетни горелки на различни производители. При заявка на котел и обосновка на пелетна горелка като параметри котелът ще се произведе така че организацията на димните газове да бъде спазена съответно с горелката.далие вертикална хоризонтална или надлъжна.

 


Форма за контакти

 
 

гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил

Десислава Димчева Кацарска 
ключови клиенти 
тел. 034441814, 0884510021

Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел.  0899951218

Общи условия

Промоция BISOLID SAVER   Промоция BISOLID SAVER Поискай цена Котли на биомаса BISOLID saver C. Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и о
ИЗОТЕРМ+   ИЗОТЕРМ+ Поискай цена ИЗОТЕРМ+ от 75 до 5000КВ.Време за изработка 35 дни. Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата. Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жил
VIADRUS G 300   VIADRUS G 300 Поискай цена VIADRUS G 300 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и го - леми обекти с температура на водата до 110°С, при максимално работно с
ЕРАТО ELTHERM, M и MM   ЕРАТО ELTHERM, M и MM Поискай цена Проточните автоматични електрокотли ЕRАТО-ELTHERM, ЕRАТО-ELTHERM M и ЕRАТО-ELTHERM MM са модерни, екологичниизточници на топлина, предназначени за етажно и централноотопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. ПРЕДИМСТВ
LINYITOMAT AUTO   LINYITOMAT AUTO Поискай цена Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, с автоматично подаване на горивото. Предназначен за изгаряне на твърди въглища с диаметър 10-18 mm или смес най-много 1/3 въглища със същия диаметър и отпадъци (отпадъчен продукт п
VIADRUS U 22 D   VIADRUS U 22 D Поискай цена VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналяга
ATMOS DC   ATMOS DC Поискай цена Котлите от серията ATMOS са предназначени за централно отопление на малкиисредни обекти от битовата и производствена сфера. Конструирани са за пиролизноизгаряне на дърва и дървесни отпадъци. Предписано гориво: сухи дър
ATMOS Kombi   ATMOS Kombi Поискай цена Котлите са конструирани за изгаряне на кафяви въглища и дърва. Горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивна камера. Пред
ATMOS SP   ATMOS SP Поискай цена Конструиран е за изгаряне на дърва, пелети, нафта и природен газ. Горенето на дърва е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивнакам
CARBOROBOT възможност и за пелети   CARBOROBOT възможност и за пелети Поискай цена CARBOROBOT осигурява автоматично, непрекъснато и регулирано отопление на жилища, училища, болници, предприятия и парници. Големият по обем бункер за въглища дава възможност, да се зареди гориво за няколко дни в зависимост о