Изотерм в социалните мрежи

Промоция от 5 - 10% VIADRUS U 22 C

 

VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- Не изисква висока тяга на комина;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите; - Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
- Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно.

Гориво q uзгаряне: кокс - 26,0 [MJ/kg] ; кафяви въглища - 26-30 [MJ/kg]; размер - 40-60 mm


Подробни технически данни на изделията от серия VIADRUS U 22 C

 

 

Код
Брой
 секции
Топлинна мощност
кафяви въглища
Работно налягане
Воден
обем
Темп. на
водата
Тяга на
комина
Ефек-
тивност
Маса
Дължина
Височина

Широчина

 
 
[kW]
[MPa]
[l]
[C°]
вх/изх
[Pa]
[%]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
00102
3
17,7
0,4
31,5
70/90
14
75-80
232
655
974

 520

00103
4
23,3
0,4
36,2
70/90
16
75-80
257
750
974

 520

00104
5
29,1
0,4
40,9
70/90
18
75-80
295
845
974

 520

00105
6
34,9
0,4
45,6
70/90
20
75-80
333
940
974

 520

00106
7
40,7
0,4
50,3
70/90
22
75-80
371
1035
974

 520

00107
8
46,5
0,4
55,0
70/90
24
75-80
409
1130
974

 520

00108
9
52,3
0,4
59,7
70/90
26
75-80
447
1225
974

 520

00109
10
58,1
0,4
64,4
70/90
28
75-80
485
1320
974

 520

 

 

 


Форма за контакти

 
 

гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил

Десислава Димчева Кацарска 
ключови клиенти 
тел. 034441814, 0884510021

Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел.  0899951218

Общи условия

Промоция BISOLID SAVER   Промоция BISOLID SAVER Поискай цена Котли на биомаса BISOLID saver C. Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и о
ИЗОТЕРМ+   ИЗОТЕРМ+ Поискай цена ИЗОТЕРМ+ от 75 до 5000КВ.Време за изработка 35 дни. Изработваните котли от гама ИЗОТЕРМ достигат КПД от 85% при зададени влажности на горивата. Котлите от серията ИЗОТЕРМ са предназначени за малки, средни , големи жил
VIADRUS G 300   VIADRUS G 300 Поискай цена VIADRUS G 300 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и го - леми обекти с температура на водата до 110°С, при максимално работно с
ЕРАТО ELTHERM, M и MM   ЕРАТО ELTHERM, M и MM Поискай цена Проточните автоматични електрокотли ЕRАТО-ELTHERM, ЕRАТО-ELTHERM M и ЕRАТО-ELTHERM MM са модерни, екологичниизточници на топлина, предназначени за етажно и централноотопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. ПРЕДИМСТВ
LINYITOMAT AUTO   LINYITOMAT AUTO Поискай цена Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, с автоматично подаване на горивото. Предназначен за изгаряне на твърди въглища с диаметър 10-18 mm или смес най-много 1/3 въглища със същия диаметър и отпадъци (отпадъчен продукт п
VIADRUS U 22 D   VIADRUS U 22 D Поискай цена VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналяга
ATMOS DC   ATMOS DC Поискай цена Котлите от серията ATMOS са предназначени за централно отопление на малкиисредни обекти от битовата и производствена сфера. Конструирани са за пиролизноизгаряне на дърва и дървесни отпадъци. Предписано гориво: сухи дър
ATMOS Kombi   ATMOS Kombi Поискай цена Котлите са конструирани за изгаряне на кафяви въглища и дърва. Горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивна камера. Пред
ATMOS SP   ATMOS SP Поискай цена Конструиран е за изгаряне на дърва, пелети, нафта и природен газ. Горенето на дърва е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивнакам
CARBOROBOT възможност и за пелети   CARBOROBOT възможност и за пелети Поискай цена CARBOROBOT осигурява автоматично, непрекъснато и регулирано отопление на жилища, училища, болници, предприятия и парници. Големият по обем бункер за въглища дава възможност, да се зареди гориво за няколко дни в зависимост о